fbpx

Optimering af projektstyring med kunstig intelligens og ProjectFlow 365: Muligheder, fordele og ulemper 

Den samfundsmæssige og teknologiske udvikling går stadig hurtigere, og det stiller krav til udvikling af organisationen og arbejdsprocesserne. Det er artificial intelligence eller kunstig intelligens (AI) et godt eksempel på med udrulningen af eksempelvis chatbot-tjenesten, ChatGPT. Her er effektiv projektstyring og porteføljestyring afgørende for denne udvikling. 

Heldigvis kommer der nye teknologiske værktøjer, der kan hjælpe med at forbedre dagligdagen for projektlederne og projektorganisationen. Det er fx ProjectFlow 365 og den tætte integration med Office 365.    

En anden ny mulighed er integrationen mellem chatbot-tjenesten ChatGPT og projektstyringsværktøjet ProjectFlow 365, som udnytter Microsofts Azure. Som Microsoft-partner har ProjectFlow A/S fået adgang til OpenAI’s teknologi på samme platform som ProjectFlow 365. Vores udviklingsafdeling har etableret forbindelse mellem ProjectFlow 365 og ChatGPT, så det er muligt at opsætte avanceret funktionalitet i ProjectFlow, uden at der skal opbygges algoritmer fra bunden.   

I dette blogindlæg vil vi udforske mulighederne samt fordelene og ulemperne ved at bruge ChatGPT sammen med ProjectFlow 365 og forklare, hvilke data der deles med ChatGPT, hvis man ibrugtager integrationen.

Fordele ved at bruge kunstig intelligens og ProjectFlow 365    

Vi ser flere muligheder med den nye teknologi, som bl.a. kan give disse fordele:   

Forbedret brugeroplevelse: Ved at kombinere ChatGPT’s evne til at forstå kontekst og ProjectFlow 365’s funktionaliteter kan brugerne udføre handlinger og få specifikke oplysninger om deres projekter direkte via chatten. Dette forbedrer brugeroplevelsen og sparer tid, da man undgår at skifte mellem forskellige vinduer eller applikationer.   

Automatisering af opgaver, risici mv.: ChatGPT kan også integreres med ProjectFlow 365’s automatiseringsfunktioner, hvilket muliggør automatisering af gentagne opgaver eller arbejdsgange. Dette frigør tid for projektledere og teammedlemmer, så de kan fokusere på mere komplekse og værdiskabende opgaver.   

Men hvordan kunne det så se ud i praksis? I denne video har vi opsat et eksempel på integrationen mellem risikologgen i ProjectFlow 365 og ChatGPT.  

   

Ulemper ved at bruge kunstig intelligens og ProjectFlow 365   

Når ny teknologi skal implementeres, er det vigtigt også at adressere ulemper og potentielle risici. Derfor vil ProjectFlow A/S gerne i dialog med vores kunder og andre organisationer omkring anvendelsen af kunstig intelligens i ProjectFlow 365.    

Vi ser flere ulemper og risici:    

Afhængighed af kunstig intelligens: Selvom ChatGPT er en imponerende chatbot-tjeneste, er den stadig baseret på kunstig intelligens og kan derfor have begrænsninger. Der kan opstå situationer, hvor ChatGPT ikke kan forstå brugerens forespørgsel korrekt eller levere nøjagtige svar.    

Potentielle sikkerhedsmæssige overvejelser: Når man bruger ChatGPT sammen med ProjectFlow 365, kan der være behov for at dele projektrelaterede data med ChatGPT for at få de ønskede svar og handlinger. Det afhænger af den konkrete anvendelse af ChatGPT, hvad der potentielt deles mellem ProjectFlow 365 og ChatGPT. Det er afgørende at være opmærksom på, hvilke data der deles, så de data, der deles med ChatGPT, behandles i overensstemmelse med relevante lovgivningsmæssige retningslinjer og organisationens egne politikker.   

Potentielle etiske udfordringer: Implementeringen af kunstig intelligens (AI) i projektstyringen kan medføre ændringer i arbejdsstyrken og potentielt føre til jobtab. Hvis rutinemæssige opgaver automatiseres, kan det påvirke medarbejderes arbejdsmuligheder og kræve omskoling eller tilpasning til nye roller. Derudover vil beslutningsprocesserne også blive påvirket, eftersom AI-systemer kan blive nødt til at træffe beslutninger i komplekse situationer, der involverer etiske overvejelser. For eksempel kan der opstå dilemmaer ved valg af ressourceallokering eller prioritering af projekter, hvor AI måske ikke tager højde for værdibaserede eller etiske hensyn. Det er afgørende at være opmærksom på disse etiske ulemper og implementere passende foranstaltninger for at minimere risiciene og sikre, at AI anvendes på en retfærdig og ansvarlig måde. 

Er du interesseret i at høre mere om brugen af kunstig intelligens og ProjectFlow 365, så tilmeld dig vores webinar omkring projekt- og porteføljestyring i ProjectFlow 365 og Office 365.