fbpx

Kom i mål med virksomhedens projekter

Styr virksomhedens projekter i udviklingsafdelingen, forretningsudvikling, marketing og produktion, så jeres kunder får endnu bedre produkter og services, og så ressourcerne anvendes effektivt.   

Effektiv porteføljestyring til finanssektoren  

Finanssektoren er i kraftig udvikling og digitalisering og compliance er på dagsordenen.  

Få overblik over igangværende projekter og få prioriteret projektidéerne, så virksomheden får udvalgt og implementeret de rigtige projekter.

Understøt eksekveringen af projekterne inden for rammerne af jeres governance-model.

Styr på tiden i handel- og servicevirksomheder

Bruger vi tiden på de vigtigste projekter i virksomheden?

Medarbejdernes tid er ofte en knap ressource i forbindelse med projektarbejdet.

Ressourcestyringen i ProjectFlow 365 skaber overblik over kapacitet og ressourcetræk, så porteføljeplanen er realistisk og medarbejderne ikke overallokeres.

Vi har integreret ProjectFlow tæt med vores økonomisystem og Office 365, så vi har én samlet indgang til styring af – og information om – vores projekter.

– Morten, Svanehøj

Produktudvikling og turnkey-projekter

Når produkter skal udvikles og lanceres på markedet eller kundespecifikke projektleverancer skal leveres, så er effektiv projektstyring afgørende.  

Rådgivere og kunder

Som rådgivende virksomhed er der behov for tæt samarbejde internt og på tværs af organisationer. 

Effektive samarbejdsværktøjer internt og eksternt er derfor afgørende. De sociale værktøjer i ProjectFlow 365 og den tætte integration til Office 365 sætter strøm til samarbejdet.

Ledelsen får de rigtige oplysninger til møderne, og ProjectFlow 365 er i lige så høj grad et værktøj til projektlederne til at prioritere i dagligdagen.

– Anette, Nic. Christiansen Group