fbpx

Få et opdateret overblik over projekterne 

Når projekterne skal prioritéres og monitoreres, er et opdateret overblik på tværs af porteføljen vigtigt.

Med ProjectFlows indbyggede påmindelser til projektlederne og en tæt kobling mellem porteføljestyringen og projektstyringen bliver der sat strøm til dataindsamlingen, så både PMO’et og projektlederne sparer tid. 

Rapportering og fremdriftsmåling 

Ved at sætte strøm til hele afrapporteringsprocessen med ProjectFlow sparer PMO’et tid og ledelsen får mere tidstro rapportering, da processen for indsamling af opdateret status forkortes.   

Det er nemt for PMO’et at generere ledelsesinformation med et klik i fx web-rapporter, PowerPoint eller ledelsesinformationssystem som Power BI.  

Få implementeret projektmodellen 

Når organisationens projektmodenhed skal løftes er projektmodellen central.  

ProjectFlow kan integreres tæt med projektmodellen i kraft af et modul, så der direkte på de forskellige funktionssider i ProjectFlow kan vises indhold fra projektmodellen og linkes til denne for yderligere information.  

Derved bliver koblingen mellem værktøjet og projektmodellen tæt og PMO’et kan supplere med kompetenceudvikling.  

Fra Excel til datadrevent PMO 

Konsolidér organisationens projektdata ét sted, og sæt strøm til opdateringsprocessen med ProjectFlow.  

Få opdaterede information fra projektlederne rettidigt og indlæs automatisk fra tredjepartssystemer, så du kan koncentrere dig om analyse af data frem for fremskaffelse af data.  

Tilføj nemt nye stamdata til projekter eller til øvrige de indbyggede værktøjer (fx statusrapport eller risikolog), så I hurtigt kan reagere på nye behov i organisationen. 
Derved bliver koblingen mellem værktøjet og projektmodellen tæt og PMO’et kan supplere med kompetenceudvikling.