fbpx

Brugerforum om ProjectFlow 365: Hjælp til projektlederen

FlowIT bød den 24. juni 2021 velkommen til et virtuelt brugerforum for kunder af ProjectFlow 365 med emnet “Hjælp til projektlederne”. Hvilke værktøjer stilles til rådighed for projektlederen?

Hjælp til projektlederen

Jacob fra konsulentafdelingen præsenterede bl.a.

 • Hjælp til de forskellige faser i en organisations fasemodel (stage-gate) med en tjekliste for hver fase.
 • Dynamiske Office-skabeloner pr. projekttype.
 • Hvilke teams og planer er tilknyttet et givent projekt? Og hvordan kan man nemt navigere til disse teams og planer?

Vores udviklingschef Michael supplerede med nogle nye funktioner:

 • Projektkopiering – kopiér projektindhold fra en skabelon eller fra et andet projekt.
 • Ressourcestyring – hvad har jeg som projektleder fået allokeret af ressourcer?

Odense Kommune: ProjectFlow 365 til kommunens porteføljestyring

Carl fra Odense Kommune holdt et spændende indlæg om kommunens porteføljestyring og governance-model for digitaliseringsprojekter.

I Odense Kommune er det obligatorisk at anvende ProjectFlow 365 til alle digitaliseringsprojekter. Frivillighedens vej rækker ikke altid langt nok, fortalte Carl og fortsatte med formålet med porteføljestyringen, som er, at

 • Stabschefforum skal sikre det strategiske fokus og prioritering af it-systemporteføljen *1.
 • Stabschefforum skal sikre, at organisationen investerer i de rigtige programmer og projekter.
 • Stabschefforum skal prioritere programmer og projekter baseret på velfunderede estimater på gevinst og indsatsen for at skabe forandring.

Carl gennemgik flowet for prioriteringen af projekterne i kommunen:

Carl viste, hvordan ProjectFlow anvendes til at understøtte porteføljestyringen, bl.a. med en tjekliste for hver fase, så projektlederen får kvalificeret projekterne, og en to-siders PowerPoint med rapportering til stabschefforum, hvor indstilling, formål, business case mv. præsenteres overskueligt.

Alle felter er også Power BI-aktiverede, og det er derfor muligt at skabe overblik i forskellige rapporter.

Målene for indsatsen er, at kommunen allerede i idé- og analysefasen er – endnu – mere realistisk omkring, hvilke problemer der bliver løst med projektet. Og også hvad sker der, hvis kommunen  ingenting gør. På den måde bliver de dårlige idéer sorteret fra tidligere, og kvaliteten af de valgte produkter bliver bedre.

Carl fortsætter: Med ProjectFlow 365 får vi synliggjort, hvad vi har gang i, og vi får fokus på business casen på projekter (medmindre det er SKAL-projekter, hvor fx lovkrav kan retfærdiggøre projektet).  

Sidst men ikke mindst skal indsatsen sikre en bedre gevinstrealisering i forbindelse med kommunens projekter.

Nyheder i juni-versionen af ProjectFlow 365

Michael præsenterede roadmap og nyhederne i juni-versionen af ProjectFlow 365, hvor de væsentligste punkter er:

 • Et kæmpe løft af ressourcestyringsmodulet
 • Projektkopiering
 • Kundespecifikke “liste”-felter
 • Automatisk oprettelse af teams og planer
 • Forbedringer af Gantt-kort
 • Og meget mere