fbpx

Støtt organisasjonens prosjektmodell med ProjectFlow 365 

I ProjectFlow 365 kan organisasjonens prosjektmodell settes opp, slik at for eksempel prosjektveiviseren, PRINCE2® eller organisasjonens egen prosjektmodell kan støttes direkte i ProjectFlow 365. 

Flere ulike prosjektmodeller kan også støttes i ProjectFlow, hvis dere for eksempel jobber agilt med programvareutviklingsprosjekter og mer tradisjonelt med organisasjonens byggeprosjekter. 

Dere kan også skalere prosjektmetoden deres slik at lavkompleksitetsprosjekter har færre styringsverktøy og faser enn høykompleksitetsprosjekter.

Støtte for prosjektveiviseren

Prosjektveiviseren er den anbefalte prosjektmodellen innenfor offentlig sektor. Den er basert på den internasjonalt anerkjente prosjektledelsesmodellen PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments), som Direktoratet for digitalisering har forenklet. 

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, Font/skrifttype, design

Automatisk genereret beskrivelse
Figur 1. Prosjektveiviserens fase modeller kan støttes i ProjectFlow 365. 

Når det gjelder ProjectFlow 365, kan deres organisasjon få støtte for fasemodellen, oppgavene og dokumentmalene i prosjektveiviseren. 

Les mer om prosjektveiviseren: https://prosjektveiviseren.digdir.no/

Støtte for PRINCE2®

I ProjectFlow 365 kan du arbeide med produktene, aktivitetene og risikoene, og støtte de ulike fasene i prosjektmodellen, slik at dere får en kontrollert overgang mellom de forskjellige fasene. 

De ulike Office-malene i prosjektmodellen kan settes opp, slik at prosjektledere og deltakere enkelt kan få tilgang til de forskjellige malene, og malene kan forhåndsutfylles med stamdata fra ProjectFlow. Samtidig kan ProjectFlow, ved hjelp av integrasjonen med Office 365, legge til rette for standardisert håndtering av prosjektdokumentene. 

Det er viktig å merke seg at valget av prosjektstyringsverktøy i seg selv ikke sikrer overholdelse av PRINCE2®-metoden. Det er fortsatt nødvendig å ha en grundig forståelse av PRINCE2®-metoden og dens retningslinjer for å bruke verktøyet effektivt. ProjectFlow 365 kan fungere som et nyttig verktøy for å implementere PRINCE2® og støtte prosjektsuksess samt rapportering til ledelsen. 

«PRINCE2® er et registrert varemerke tilhørende AXELOS Limited.

Støtte for ulike prosjektmetoder i ProjectFlow 

Noen organisasjoner har ulike styringsmodeller avhengig av prosjekttypen. Det kan være en egenutviklet prosjektmodell, prosjektveiviseren eller mer agile prosjektmetoder

Prosjektlignende oppgaver har for eksempel færre styringsverktøy og kanskje ingen faser, mens byggeprosjekter og store investeringer har en mer strukturert tilnærming med ulike faser. Programvareutviklingsprosjekter kan i sin tur kjøre agilt og bruke Jira eller Azure DevOps tett integrert med ProjectFlow 365. 

Figur 2. I ProjectFlow kan det settes opp ulike prosjekttyper hvis organisasjonen har behov for det.

Kobling av prosjektmodell og prosjektstyringsverktøy

For å forbedre organisasjonens evne til å gjennomføre prosjekter, er det typisk tre sentrale områder som må styrkes. Dette er illustrert i følgende figur: 

Figur 3. Tre sentrale områder som styrker organisasjonens prosjektmodenhet. 

Med ProjectFlow 365 har du nå muligheten til å bygge inn store deler av prosjektmodellen direkte i ProjectFlow, slik at det blir enklere for prosjektdeltakerne å orientere seg om prosjektmodellen i forbindelse med de enkelte arbeidsfunksjonene i prosjektstyringsverktøyet. Samtidig kan du opprette direkte lenker til spesifikke sider i prosjektmodellen deres på områder hvor det ikke er hensiktsmessig å legge det direkte inn i ProjectFlow 365. Til slutt kan dere legge egne Office-maler, fasemodeller, oppgaver inn i ProjectFlow 365. 

Figur 2: Prosjektmodellen gjøres lett tilgjengelig i ProjectFlow 365 

På denne måten smelter verktøyene og prosessene i figur 1 sammen til én helhet. Det gjør det mye enklere for de involverte å dra nytte av beste praksis og overholde organisasjonens krav til styring i prosjektmodellen. 

Les mer om dette i vårt whitepaper: Prosjektstyring i Office 365 & ProjectFlow 365 

Få en demonstrasjon

Få en gratis og uforpliktende demonstrasjon av støtten for prosjektveiviseren og andre prosjektmodeller i ProjectFlow 365 ved å klikke: Bestill en demo.