fbpx

Kom i mål med bedriftens prosjekter

Styr selskapets prosjekter i utviklingsavdelingen, forretningsutvikling, markedsføring og produksjon, så dine kunder får enda bedre produkter og tjenester, og så ressurser fungerer effektivt.

Strøm til porteføljestyring i energiselskaper

I energiselskaper er prioritering av prosjektene, ressursstyring og compliance nøkkeldisipliner som ProjectFlow kan støtte. 

Effektiv porteføljestyring til finanssektoren

Finanssektoren er i kraftig utvikling og digitalisering og compliance er på dagsordenen.

Få overblikk over prosjekter og få prioriterte prosjekter, så bedriften får utvalgt og implementert de riktige prosjekter.

Støtt eksekveringen av prosjekter innenfor rammene av din styringsmodell.

Styr tiden i handels- og servicevirksomheter

Bruker vi tiden på de viktigste prosjekter i virksomheten?

Medarbeidernes tid er ofte en knapp ressurs i forbindelse med prosjektarbeid.

Ressursstyringen i ProjectFlow 365 skaper overblikk over kapasitet og ressurstrekk, så porteføljeplanen er realistisk og medarbeiderne ikke samlet.

Vi har integrert ProjectFlow tett med vårt økonomisystem og Office 365, så vi har samlet inngang til styring av – og informasjon om – våre prosjekter.

– Morten, Svanehøj

Produktutvikling og nøkkelferdige prosjekter

Når produkter skal utvikles og lanseres på markedet eller kundespesifikke prosjektleveranser skal leveres, så er en effektiv prosjektstyring avgjørende.

Rådgivere og kunder

Som rådgivende virksomhet er det behov for tett samarbeid internt og på tvers av organisasjoner.

Effektive samarbeidsverktøy internt og eksternt er derfor avgjørende. De sosiale hjelpemidlene i ProjectFlow 365 og tett integrering til Office 365 gir strøm til samarbeid.

Ledelsen får de riktige opplysninger til møter, og ProjectFlow 365 er like høy grad og verktøy for prosjektledere til å prioritere i dagligdagen.

– Anette, Nic. Christiansen Group