fbpx

Integrering av flere verdener i ProjectFlow 365

Et av de vanligste spørsmålene kundene våre har er om ProjectFlow 365 kan koble sammen programmer som for eksempel Jira eller Microsoft Azure DevOps.

Dette er interessant fordi det befinner seg i spenningsfeltet mellom porteføljestyring og ressursstyring på den ene siden, og agile metoder på den andre siden. Dette er to ganske forskjellige verden.

Ledelsen tenker typisk i prosjekter og har fokus på når de ulike prosjektene blir ferdige, slik at de kan koordineres med andre relaterte prosjekter og oppgaver. Dette kan for eksempel være et prosjekt knyttet til utviklingen av et nytt produkt som har en sammenheng med en ny betalingsløsning, som er et annet prosjekt.

Utviklingsavdelingen arbeider agilt og starter øverst i backlogen og jobber systematisk nedover gjennom backlogen i løpet av en sprint. Men det er ingen innsikt i hvor langt de kommer i løpet av sprintet.

Så et viktig spørsmål fra ledelsen er når utviklingen av det nye produktet er ferdig, slik at de kan koordinere med betalingsløsningen?

Hvordan kan de to verdenene møtes?

Ved å integrere porteføljestyring og kapasitetsstyring via ProjectFlow 365 og Jira (eller Azure DevOps) kan vi opprette en bedre kobling mellom de to verdenene. Med estimatene på de ulike oppgavene kan vi få en indikasjon på når de ulike leveransene vil bli utført ved forskjellig ressursallokering.

De forretningsmessige målene er:

1. Sammenligne ressursbookinger i ProjectFlow 365 med estimater på utgivelser og oppgaver i Jira. Er ressursallokeringen på prosjektet realistisk i forhold til de utgivelsene og oppgavene vi ønsker å utføre?

2. Hvis vi for eksempel allokerer x ressurser til prosjektet i ProjectFlow 365 (som er avstemt med kapasiteten i ProjectFlow 365), hvor langt kan vi komme i backlogen i Jira?

3. Simulering: Hvis vi legger til ekstra ressurser til prosjektene eller skyver et annet prosjekt, hvordan påvirker dette vår bookningsgrad? Og hvilke oppgaver i Jira kan vi realistisk gjennomføre?

Hvis du er interessert i en tettere kobling mellom disse to verdenene, ta gjerne kontakt med oss.

👉 Få en uforpliktende demonstrasjon av ProjectFlow 365 her.

👉 Prøv ProjectFlow 365 helt gratis her.