fbpx

Pressemelding: FlowIT A/S endrer navn til ProjectFlow A/S

Navneskiftet markerer vårt fokus på ProjectFlow

Direktør, Karsten Ley Poulsen, holder tale for ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

Antallet av ProjectFlow-kunder har økt kraftig de siste årene. Derfor har vi besluttet å endre navnet på bedriften vår til ProjectFlow AS. Navnebyttet er en naturlig forlengelse av strategien vår om å utvikle og levere det mest skalerbare og brukervennlige prosjekt- og porteføljestyringsverktøyet på markedet. 

Vi vil gjerne kvittere for våre kunders investering i vårt prosjektstyringsverktøy – ProjectFlow – ved å fokusere 100% på produktet. Kunden skal ikke være i tvil om vår dedikasjon, sier administrerende direktør Karsten Ley Poulsen. Navneendringen fra FlowIT AS til ProjectFlow AS bidrar til å understreke dette. 

Samtidig ønsker vi å forenkle vår branding og kommunikasjon. Vi startet med dette allerede i fjor da vi lanserte vår nye hjemmeside projectflow.dk. 

Navneendringen vil skje over en periode, hvor FlowIT-navnet utfases. FlowIT vil imidlertid bli bevart som et binavn i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, i tillegg til hjemmesideadressen og e-postadressene, så de fortsatt kan brukes i en overgangsperiode. 

Vi håper at navneendringen vil gjøre det enda mer tydelig at vi satser fullt og helt på vårt prosjektstyringsverktøy ProjectFlow 365, sier markedssjef Liridona Alliti. 

Nytt rekordresultat

ProjectFlow AS har nettopp godkjent årsregnskapet for 2022, som viser rekordoverskudd og høy soliditet takket være en ny strategi med 100% fokus på cloud-produktet ProjectFlow 365. Et annet markant tiltak i den nye strategien var da ProjectFlow AS i våren 2021 tilbød alle ansatte – fra utviklere til kjøkkenpersonale – å kjøpe seg inn og dermed gå fra å være medarbeidere til å bli medeiere. 

ProjectFlow AS 

ProjectFlow AS (tidligere kjent som FlowIT AS) utvikler og leverer cloud-produktet ProjectFlow, som brukes til prosjekt- og porteføljestyring samt ressursstyring og er tett integrert med Microsoft 365. 

Med ProjectFlow kan kundene våre prioritere og monitorere prosjektene sine, samt ressursstyre og samarbeide med andre på en intuitiv og brukervennlig måte. ProjectFlow har tett integrasjon med Teams og Planner i Microsoft 365. 

ProjectFlow AS ble grunnlagt i 1999, og våre kunder inkluderer Danske Commodities, Per Aarsleff, Bitzer Electronics, Odense Kommune, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og Aalborg Universitet. ProjectFlow AS eies av ti ansatte og styrelederen. 

For ytterligere informasjon er du velkommen til å kontakte Karsten Ley Poulsen på +45 402 12 120 og klp@flowit.dk eller besøke vår hjemmeside på www.projectflow.dk