fbpx
økonomistyring

Lei av økonomistyring på prosjekter i Excel?

Få samlet økonomistyringen på prosjekter i ProjectFlow 365, så jeg har samlet overblikk over økonomien og kun skal oppdateres ett sted.

Holder prosjektet seg innenfor budsjettet?

Denne videoen viser hvordan du kan få en oversikt over økonomien i prosjektet.

Du kan tilpasse visningen til månedlig, kvartalsvis eller årlig visning, og få en oversikt over ulike dimensjoner som budsjett, anvendt beløp og realisert økonomi.

I økonomimodulen i ProjectFlow 365 kan du også legge til nye økonomiaktiviteter, så du har en helhetlig oversikt over prosjektøkonomien.

økonomistyrings værktøj projektøkonomi

En hjelpende hånd til prosjektlederen

Som prosjektleder har du ofte behov for å kunne bryte ned eller bygge opp budsjettet ditt i ulike poster og se hvordan det er samlet.

I økonomimodulen i ProjectFlow 365 kan du som prosjektleder blant annet:

 • Få oversikt over om budsjettrammen for prosjektet er realistisk
 • Bryte ned budsjettet i økonomiaktiviteter
 • Få oversikt over ekstra tilskudd til prosjektet
økonomistyring i ProjectFlow 365 projektøkonomi

Avdelingsleder og toppledelse

 • Få oversikt over om de overordnede økonomiske rammene som er satt for prosjektet overholdes
 • Gi avklaring på om du fortsatt kan overholde avtalte rammer for ulike regnskapsår
 • Få oversikt over om økonomien i ulike avdelinger er under kontroll
 • Gjør det enkelt for deg å endre budsjetter og tilskudd på tvers av prosjekter
projektøkonomi

Økonomiavdelingen/
PMO

Med økonomimodusen i ProjectFlow 365 får du som jobber i økonomiavdelingen eller PMO et effektivt verktøy for økonomistyring, slik at budsjettene overholdes.

Du kan blant annet:

 • Sette opp dimensjonene (f.eks. budsjett/prognose/planlagt/realisert) som du ønsker som støtte til økonomistyring.
 • Få enhetlig økonomisk aktivitet på tvers av prosjekter, slik at du får god oversikt.
 • Få oversikt over fordelingen mellom kostnader som må aktiveres og tas hensyn til, og drift (f.eks. CapEx og OpEx) på tvers av prosjektene.
FlowIT medarbejder ved computeren i projectflow 365 programmet

Har vi ressursene som trengs for utførelsen?

 • Få de rette ferdighetene i spill på de viktige prosjektene med ProjectFlow 365.
 • Få kontroll på kapasiteten og ressursbruken i prosjektene dine og drift med ressursstyringen i ProjectFlow 365.