fbpx
økonomistyring

Lei av økonomistyring på prosjekter i Excel?

Få samlet økonomistyringen på prosjekter i ProjectFlow 365, så jeg har samlet overblikk over økonomien og kun skal oppdateres ett sted.

Holder prosjektet sitt budsjett?

Denne videoen viser hvordan du kan få et overblikk over økonomien på prosjektet.

Du kan bl.a. tilpasse din visning til måneds/kvartals/års-visning, samt få et overblikk over forskjellige dimensjoner som budsjett, disponert og realisert økonomi.

I økonomimodulen i ProjectFlow 365 kan du også legge til nye økonomiaktiviteter, så du har samlet overblikk over prosjektøkonomien.

økonomistyrings værktøj projektøkonomi

En hjelpende hånd til prosjektlederen

Som prosjektleder har du typisk behov for at kunne nedbryte – eller oppbygge – ditt budsjett i forskjellige poster og se, hvordan det er samlet.

I økonomimodulen i ProjectFlow 365 kan du som prosjektleder bl.a.:

 • Få overblikk over om budsjettrammen for prosjektet er realistisk
 • Nedbryt budsjettet i økonomiaktiviteter
 • Få overblikk over ekstra tilskudd til prosjektet
økonomistyring i ProjectFlow 365 projektøkonomi

Avdelingsleder og toppledelse

 • Få oversikt over om du er innenfor de overordnede økonomiske rammene som er satt av til prosjektene
 • Gir avklaring på om jeg fortsatt kan overholde avtalte rammer for de ulike regnskapsårene
 • Gir oversikt over om økonomien i ulike avdelinger er under kontroll
 • Gjør det enkelt for deg å endre budsjetter og tilskudd på tvers av prosjekter
projektøkonomi

Økonomiafdelingen/
PMO

Med økonomimodusen i ProjectFlow 365 kan du i økonomiavdelingen, eller som PMO, få et effektivt verktøy til økonomistyringen, så budsjettene overholder.

Du kan bl.a.:

 • Sett opp dimensjonene (f.eks. budsjett/prognose/planlagt/realisert) som du ønsker å støtte økonomistyring
 • Få enhetlig økonomisk aktivitet på tvers av prosjekter, slik at du kan danne deg en god oversikt på tvers av prosjekter
 • Få oversikt over fordelingen mellom kostnader, som må aktiveres og tas, og drift (f.eks. CapEx og OpEx) på tvers av prosjektene
FlowIT medarbejder ved computeren i projectflow 365 programmet

Har vi ressursene til eksekveringen?

 • Få de riktige kompetansene i spill på de viktige prosjekter med ProjectFlow 365
 • Få styr på kapasiteten og ressursanvendelsen på prosjekter samt drift med ressursstyringen i ProjectFlow 365