fbpx
ressourcestyring i ProjectFlow 365
ressourcestyring i ProjectFlow 365

Ressursstyring i Office 365

Slipp regnearket og aktiver ressursadministrasjon med ProjectFlow 365 i Microsoft Cloud.

Er vår portefølje realistisk?

Ressursstyringsverktøyet gir deg innsikt i, hvorvidt porteføljeplanen kan realiseres, når kapasiteten sammenholdes med trekket fra prosjektene og driften.

Få innsikt i hvor ressursene er booket og når nye prosjekter kan settes i gang, slik at jeg ikke setter i gang for mange prosjekter samtidig.

ressourceplan i ProjectFlow 365

Unik fleksibilitet i ressursstyringen

Når prosjektene ligger langt ute i fremtiden, så er ressursplanleggingen typisk på et mer overordnet nivå. Fx. kvartals- eller månedsnivå.

Når vi så nærmer oss tidsmessig, ønskes typisk en mer finkornet planlegging på fx måneds- eller ukenivå. Det er også mulig å gå ned på dagsnivå, hvis det ønskes.

ressourcestyring giver dig overblik

Bruker vi tiden på det viktigste?

  • Vår porteføljeplan er prioritert av prosjekter.
  • Med ressursstyringen får du innsikt i, om vi også bruker tiden på de prioriterte prosjekter.
  • Få innsikt i ressursene med Power BI og integrert med tidsregistrering.
Power BI og ressourcestyring

Hvor booket er mine ansatte?

Som ressursansvarlig får du en samlet oversikt over allokeringen av dine ansatte til prosjekter og drift, og om det stemmer med tilgjengelig kapasitet. Du kan planlegge kapasiteten slik at etterspørselen alltid kan dekkes. Uten at dine ansatte blir overallokert.

Unngå at de ansatte blir stresset og må hoppe fra en brann til en annen.

deltagere i ressourceplanen

Slå på ressursforespørslene

Det er enkelt å sette opp en godkjenningsprosess i ProjectFlow, slik at prosjektledere kan be om ressurser (navngitte ansatte eller ekspertise), som sendes til ressursledere for godkjenning.

Prosjektledere: Hva har jeg av ressurser?

Som prosjektleder får jeg innblikk i hva du har fått tildelt av ressurser, og med integrasjon for timeregistrering, om jeg har fått disse levert. Da kan du som prosjektleder levere prosjektene dine med suksess.

overblik over ressourcerne

Thomas hjælper dig med din ressourcestyring