fbpx

ProjectFlow persondata- og cookiepolitik

Persondatapolitik

Når du besøger www.projectflow.dk, så indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden fx hvilken type browser, du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation og informationer om din computer.

Formålet med indsamlingen er at optimere din brugeroplevelse og hjemmesidens funktion. Behandlingen af oplysninger er nødvendig for, at vi kan forbedre hjemmesiden.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller downloader whitepapers på LinkedIn, Facebook eller via vores hjemmeside, registrerer vi din e-mailadresse. Udover e-mailadressen vælger du selv hvilke oplysninger, du vil give os. Formålet med indsamlingen er at kunne anvende data til sals- og markedsføringsformål. Du kan altid framelde dig vores e-mails. 

Videregivelse af personoplysninger

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift, forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve. Blandt andet videregives oplysning om din e-mailadresse, hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, til ActiveCampaign, der forestår udsendelse af vores nyhedsbreve.

Dine rettigheder

For at skabe åbenhed omkring vores behandling af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

Retten til indsigt

Du er altid berettiget til at anmode os om hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvad formålet med vores registrering er, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger, der evt. måtte være, samt hvor oplysningerne stammer fra. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Retten til sletning

Du har i visse tilfælde ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå i opbevaring.

Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har derefter ret til at overføre oplysningerne til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring herunder den profilering, der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring. Ligeledes har du ret til – af grunde, der vedrører din personlige situation – at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser beskrevet i ovenstående afsnit.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til hver en tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af dine personoplysninger, herunder tilbagekaldelse af samtykke til fx vores nyhedsbrev.

Retten til at klage

Du kan til hver en tid indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet.