fbpx

Porteføljestyring, ressourcestyring og agile metoder

Et “hot” emne er koblingen mellem ProjectFlow 365 og fx Jira eller Microsoft Azure DevOps.

FlowIT bygning porteføljestyring

Et “hot” emne er koblingen mellem ProjectFlow 365 og fx Jira eller Microsoft Azure DevOps.

Emnet er interessant, da det er i spændingsfeltet mellem porteføljestyring og ressourcestyring på den ene side og agile metoder på den anden side. Det er to ret forskellige verdener.

Ledelsen tænker typisk i projekter, og har fokus på, hvornår de forskellige projekter er færdige, så projekterne kan koordineres med andre relaterede projekter og opgaver. Det kunne fx være et projekt omkring udvikling af et nyt produkt, som har en sammenhæng til en ny betalingsløsning, som er andet projekt.

Udviklingsafdelingen arbejder agilt, og starter øverst i backlog’en og arbejder sig derefter systematisk ned gennem backlog’en i løbet af et sprint. Men der er ingen indsigt i, hvor langt de når i løbet af sprintet.

Så et vigtigt spørgsmål fra ledelsen er, hvornår udviklingen af det nye produkt er færdigt, så der kan koordineres med betalingsløsningen?  

Hvordan kan de to verdener mødes?

Med integration af porteføljestyring og kapacitetsstyring via ProjectFlow 365 og Jira (eller Azure Devops) kan vi skabe en bedre kobling mellem de to verdener, og med estimaterne på de forskellige issues få en indikation af, hvornår de forskellige leverancer leveres ved forskellige ressource allokeringer.

De forretningsmæssige mål er:

1) Sammenholde ressource bookninger i ProjectFlow 365 med estimater på releases og issues i Jira. Er ressource allokeringen på projektet realistisk i forhold til de releases og issues, som vi gerne vil have udført?

2) Hvis vi fx allokerer x ressourcer på projektet i ProjectFlow 365 (som jo er afstemt med kapaciteten i ProjectFlow 365), hvor langt kan vi så nå i backlog’en i Jira?

3) Simulering: Hvis vi tilføjer ekstra ressourcer til projekterne, eller skubber et andet projekt, hvordan påvirker det så vores bookningsgrad? Og hvilke issues i Jira kan vi så realistisk gennemføre?

Hvis du er interesseret i en tættere kobling mellem de to verdener, så ræk ud efter os.