fbpx
økonomistyring

Træt af økonomistyring på projekterne i Excel?

Få samlet økonomistyringen på projekter i ProjectFlow 365, så I har ét samlet overblik over økonomien og kun skal opdatere ét sted.

Holder projektet sit budget?

Denne video viser, hvordan du let kan få en overblik over økonomien på projektet.

Du kan bl.a. tilpasse din visning til måneds/kvartals/års-visning, samt få et overblik over forskellige dimensioner såsom budget, disponeret og realiseret økonomi.

I økonomimodulet i ProjectFlow 365 kan du også tilføje nye økonomiaktiviteter, så du har ét samlet overblik over projektøkonomien.

økonomistyrings værktøj projektøkonomi

En hjælpende hånd til projektlederen

Som projektleder har du typisk behov for at kunne nedbryde – eller opbygge – dit budget i forskellige poster og se, hvordan det summerer op samlet.

I økonomimodulet i ProjectFlow 365 kan du som projektleder bl.a.:

 • Få overblik over om budgetrammen for projektet er realistisk
 • Nedbryde budgettet i økonomiaktiviteter
 • Få overblik over tillægsbevillinger til projektet
økonomistyring i ProjectFlow 365 projektøkonomi

Afdelingslederen og topledelsen

 • Få overblik over, om I er inden for den samlede økonomiske ramme, som er afsat til projekterne
 • Giver afklaring på, om I fortsat kan overholde den aftalte ramme inden for de forskellige regnskabsår
 • Giver overblik over om der er styr på økonomien i forskellige afdelinger
 • Gøre det let for dig at ændre budgetter og bevillinger på tværs af projekter
projektøkonomi

Økonomiafdelingen/
PMO

Med økonomimodulet i ProjectFlow 365 kan du i økonomiafdelingen, eller som PMO, få et effektivt redskab til økonomistyringen, så budgetterne overholdes.

Du kan bl.a.:

 • Opsætte de dimensioner (fx budget/forecast/disponeret/realiseret) som du ønsker skal understøtte økonomistyringen
 • Få en ensartede økonomiaktivitet på tværs af projekterne, så du kan danne dig et godt overblik på tværs af projekter
 • Få overblik over fordelingen mellem omkostninger, hvilke skal aktiveres og tages, og driften (fx CapEx og OpEx) på tværs af projekterne
webinar om økonomi styring

Projektøkonomistyring og ProjectFlow 365

Der er er mange perspektiver på økonomistyringen på projekter i organisationen.

Dette whitepaper er til dig, der vil læse mere om:

 • Hvordan økonomistyrer vi på projekter
 • Hvordan tilpasses økonomistyringen til din organisations behov
 • Integration med økonomisystemet
FlowIT medarbejder ved computeren i projectflow 365 programmet

Har vi ressourcerne til eksekveringen?

 • Få de rigtige kompetencer i spil på de vigtige projekter med ProjectFlow 365.
 • Få styr på kapaciteten og ressourceanvendelsen på projekter samt drift med ressourcestyringen i ProjectFlow 365.