fbpx
ressourcestyring i ProjectFlow 365

Ressourcestyring i Office 365

Drop regnearket og sæt strøm til ressourcestyringen med ProjectFlow 365 i Microsoft Cloud.

ressourcestyring i ProjectFlow 365

Er vores portefølje realistisk?

Ressourcestyringsværktøjet giver dig indsigt i, hvorvidt porteføljeplanen kan realiseres, når kapaciteten sammenholdes med trækket fra projekterne og driften. 

Få indsigt i, hvor booket ressourcerne er, og hvornår nye projekter kan igangsættes, så I ikke igangsætter for mange projekter samtidig.

Unik fleksibilitet i ressourcestyringen

Når projekterne ligger langt ude i fremtiden, så er ressourceplanlægningen typisk på et mere overordnet niveau. Fx. kvartals- eller månedsniveau.

Når vi så nærmer os tidsmæssigt, ønskes typisk en mere finkornet planlægning på fx måneds- eller ugeniveau. Det er også muligt at gå ned på dagsniveau, hvis det ønskes.

ressourceplan i ProjectFlow 365
ressourcestyring giver dig overblik

Bruger vi tiden på det vigtigste?

  • Vores porteføljeplan afspejler prioriteringen af projekterne.
  • Med ressourcestyringen får du indsigt i, om vi også anvender tiden på de prioriterede projekter.
  • Få indsigt i ressourcerne med Power BI og integrér med tidsregistreringen.

Hvor booket er mine medarbejdere?

Som ressourceansvarlig får du et samlet overblik over allokeringen af dine medarbejderne på projekter og drift, og om det stemmer overens med den tilgængelige kapacitet. Du kan planlægge kapaciteten, så efterspørgslen altid kan imødekommes. Uden at dine medarbejdere bliver overallokerede.

Undgå at dine medarbejdere får stress og skal springe fra den ene ildebrand til den anden.

Power BI og ressourcestyring
deltagere i ressourceplanen

Sæt strøm til ressource-anmodningerne

Det er nemt at opsætte et godkendelsesworkflow i ProjectFlow, så projektlederen kan anmode om ressourcer (navngivne medarbejdere eller kompetencer), som så sendes til den ressourceansvarlige til godkendelse.

Projektlederen: Hvad har jeg af ressourcer?

Som projektleder får jeg indsigt i, hvad jer har fået tildelt af ressourcer, og med integration til tidsregistreringen, om jeg har fået disse leveret. Så kan du som projektleder levere dine projekter med succes. 

overblik over ressourcerne

Thomas hjælper dig med din ressourcestyring
læs whitepaper om ressourcestyring

Ressourcestyring i ProjectFlow 365 

Hvis du arbejder med ressourcestyring, har du garanteret stillet dig selv spørgsmålene: 

  • Har vi timerne internt til at eksekvere projektporteføljen? 
  • Hvad er kapaciteten? 
  • Hvad er efterspørgslen efter ressourcer fra projekterne?