fbpx

ProjectFlow A/S godkendt som Software as a Service-leverandør til det offentlige via SKI 02.19

ProjectFlow A/S er endnu engang blevet godkendt som SKI-leverandør, så vi nu er leverandør på både SKI 02.06 og SKI 02.19.

Vi kan således levere implementering af vores projekt- og porteføljestyringsværktøj ProjectFlow 365 på konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som leverandør lever vi op til en række kriterier inden for kvalitet, sikkerhed og samfundsansvar.

SKI 02.19 giver offentlige organisationer mulighed for direkte tildeling for hurtigt indkøb af et ydelsesområde (fx ProjectFlow 365).

Vi takker SKI mange gange for tildelingen og ser frem til et godt samarbejde med SKI og vores mange offentlige kunder. SKI 02.06 er trådt i kraft, og SKI 02.19 træder i kraft i august 2023.

ProjectFlow 365 kan findes i kategorien Y67.I Myndighedens økonomi og use casen UC.Y67.I.4: Styring af porteføljer af projekter og programmer fx anlægsprojekter.

Du kan læse mere om vores løsninger til offentlige kunder her

Hvad er SKI

Statens og Kommuners Indkøbsservice (SKI) er sat i verden for at effektivisere og professionalisere det offentlige indkøb. Det gør de ved at udarbejde indkøbsaftaler, som sikrer hele den offentlige sektor varer og tjenesteydelser af god kvalitet, på gode vilkår og til bedst mulig pris.

”På SKI-aftalen 02.19 fagsystemer kan alle offentlige organisationer købe standardfagsystemer som Software as a Service (SaaS). De services, de vindende virksomheder har budt ind med, repræsenterer et stærkt udvalg, som understøtter de mange opgaver, offentlige myndigheder og institutioner varetager”.

Zannie Finderup, udbudschef i SKI