fbpx

ProjectFlow til SharePoint: Brugerforum om kobling til strategi

Anders præsenterede en række citater om strategisk kobling – herunder også Axelos’ P3M3-model for høj modenhed i porteføljestyring:  

“The portfolio is managed to ensure that it remains aligned to support the organization’s strategic objectives. All initiatives are integrated into an achievable and governed portfolio which is aligned to strategic objectives and priorities.”

Og ”Strategi føder projekter” fra [2003], Riis & Mikkelsen samt Execution Consulting Group undersøgelse af årsager til fejlende porteføljestyring: ”Manglende overensstemmelse mellem virksomhedens strategiske målsætninger og de enkelte projekter” 

Anders var omkring andre parametre (udover strategisk kobling), som typisk også anvendes til prioritering af projekter. Her er en række eksempler:

  • Kalkuleret økonomisk effekt
  • Forventet brugerværdi
  • God udnyttelse af ressourcer
  • Nedbringelse af risici
  • Tidsforbrug, time to market
  • ”Must do”, f.eks. krav fra myndigheder, regulatorisk, projektafhængigheder, o.l.
  • Ukoordinerede ønsker fra forskellige dele af ledelsen og/eller medarbejdere 

Spændende indlæg fra Sund & Bælt om ressourcestyring: 

For at få et godt overblik over porteføljen har Sund & Bælt udvidet brugen af ProjectFlow med Power BI, som sammenfletter data i ProjectFlow med økonomiske data i Dynamics 365. Alt i ét samlet dashboard.  

Rapporterne og de forretningsmæssige gevinster blev præsentereret på brugerforum.  

Næste brugerforum er den 30/9 kl. 13-15.

Vi evaluerede og næste ProjectFlow til SharePoint brugerforum bliver i det tidlige efterår. Sæt endelig kryds i kalenderen. 

FlowIT vender tilbage med forslag til dagsorden og vi glæder os til at se jer alle til virtuelt brugerforum. 

Forslag til emner er meget velkomne!