fbpx

Optimalisering av prosjektstyring med kunstig intelligens og ProjectFlow 365: Muligheter, fordeler og ulemper

Den samfunnsmessige og teknologiske utviklingen skjer fortsetter å utvikle seg raskere, og det stiller krav til organisasjonsutvikling og arbeidsprosesser. Kunstig intelligens (AI) er et godt eksempel på dette, med utrullingen av tjenester som chatbot-tjenesten ChatGPT. Effektiv prosjektstyring og porteføljestyring er avgjørende for denne utviklingen.

Heldigvis kommer det nye teknologiske verktøy som kan hjelpe med å forbedre hverdagen til prosjektledere og prosjektorganisasjoner. Et eksempel er ProjectFlow 365 og den tette integrasjonen med Office 365.

En annen ny mulighet er integrasjonen mellom chatbot-tjenesten ChatGPT og prosjektstyringsverktøyet ProjectFlow 365, som utnytter Microsofts Azure. Som Microsoft-partner har ProjectFlow A/S fått tilgang til OpenAIs teknologi på samme plattform som ProjectFlow 365. Vår utviklingsavdeling har etablert en forbindelse mellom ProjectFlow 365 og ChatGPT, slik at det er mulig å sette opp avansert funksjonalitet i ProjectFlow uten å måtte bygge algoritmer fra bunnen av.

I dette blogginnlegget vil vi utforske mulighetene, fordelene og ulempene ved å bruke ChatGPT sammen med ProjectFlow 365, og forklare hvilke data som deles med ChatGPT når integrasjonen brukes.

Fordeler ved å bruke kunstig intelligens og ProjectFlow 365

Vi ser flere muligheter med den nye teknologien, som blant annet kan gi følgende fordeler:

Forbedret brukeropplevelse: Ved å kombinere ChatGPTs evne til å forstå kontekst og ProjectFlow 365 sine funksjonaliteter kan brukerne utføre handlinger og få spesifikk informasjon om prosjektene sine direkte via chatten. Dette forbedrer brukeropplevelsen og sparer tid, da man unngår å bytte mellom ulike vinduer eller applikasjoner.

Automatisering av oppgaver og risikoer: ChatGPT kan også integreres med automatiseringsfunksjonene til ProjectFlow 365, slik at gjentatte oppgaver eller arbeidsflyter kan automatiseres. Dette frigjør tid for prosjektledere og teammedlemmer, slik at de kan fokusere på mer komplekse og verdiskapende oppgaver.

Ulemper ved å bruke kunstig intelligens og ProjectFlow 365   

Når ny teknologi skal implementeres, er det viktig å også adressere ulemper og potensielle risikoer. Derfor ønsker ProjectFlow A/S å være i dialog med våre kunder og andre organisasjoner om bruken av kunstig intelligens i ProjectFlow 365.

Vi ser flere ulemper og risikoer:

Avhengighet av kunstig intelligens: Selv om ChatGPT er en imponerende chatbot-tjeneste, er den fortsatt basert på kunstig intelligens og kan derfor ha begrensninger. Det kan oppstå situasjoner der ChatGPT ikke kan forstå brukerens forespørsel korrekt eller gi nøyaktige svar.

Potensielle sikkerhetsoverveielser: Når man bruker ChatGPT sammen med ProjectFlow 365, kan det være behov for å dele prosjektrelaterte data med ChatGPT for å få ønskede svar og handlinger. Dette avhenger av den konkrete bruken av ChatGPT, og hva som potensielt deles mellom ProjectFlow 365 og ChatGPT. Det er viktig å være oppmerksom på hvilke data som deles, slik at dataene som deles med ChatGPT, behandles i samsvar med relevante juridiske retningslinjer og organisasjonens egne retningslinjer.

Potensielle etiske utfordringer: Implementeringen av kunstig intelligens i prosjektstyringen kan medføre endringer i arbeidsstyrken og potensielt føre til jobbtap. Hvis rutinemessige oppgaver automatiseres, kan det påvirke ansattes arbeidsmuligheter og kreve omskolering eller tilpasning til nye roller. I tillegg vil beslutningsprosessene også påvirkes, da AI-systemer kan være nødt til å ta beslutninger i komplekse situasjoner som involverer etiske vurderinger. For eksempel kan det oppstå dilemmaer knyttet til ressursallokering eller prioritering av prosjekter, der AI kanskje ikke tar hensyn til verdibaserte eller etiske hensyn. Det er viktig å være oppmerksom på disse etiske ulempene og implementere passende tiltak for å minimere risikoene og sikre at AI brukes på en rettferdig og ansvarlig måte.

Er du interesseret i å høre mer om bruken av kunstig intelligens og ProjectFlow 365, så kan du melde deg på vårt webinar om prosjekt- og porteføljestyring i ProjectFlow 365 og Office 365.