fbpx

Pressemelding: Qics utvider sin tilstedeværelse på markedet for prosjekt -og porteføljestyring (PPM) med strategisk oppkjøp av Fortes

Haag, 29. februar 2024 

Qics markerer sin andre tilføyelse siden partnerskapet med Main Capital Partners for to år siden, og kunngjør kjøpet av Fortes, en anerkjent spesialist innen prosjekt- og porteføljeforvaltning (PPM) programvare. Etter det nylig annonserte oppkjøpet av den danske PPM-virksomheten ProjectFlow, bygger kjøpet av Fortes videre på Qics’ strategiske visjon om å utvide ekspertisen sin innen prosjektportefølje og strategisk porteføljeforvaltning. Samarbeidet mellom Qics og Fortes resulterer i et kombinert ‘best-of-breed’ utvalg av programvare, som fører til en enda mer fullkommen produktportefølje av funksjoner som kan leveres til deres eksisterende og fremtidige kunder.

Fortes ble etablert i 1997 og leverer en komplett programvareplattform for prosjektporteføljeforvaltning, som gjør det mulig for kunder å optimalisere endringsledelse og strategisk planlegging på C-nivå. Programvaren gir full innsikt i kapasitet og fremgang, samtidig som kostnader og risiko minimeres. Fortes’ sterke markedsposisjon støttes av en stor kundebase, som programvaren er medvirkende til, slik som Friesland Campina, Vopak og Belastingdienst (den nederlandske skattemyndigheten).

Som et resultat av de komplementære tilbudene fra Qics og Fortes, vil kombinasjonen støtte kunder med en enda mer komplett produktportefølje av funksjoner og et bredt spekter av integrasjonsmuligheter. Basert på ProjectFlows ekspertise i Microsoft-integrasjoner og ytterligere støttet av Fortes’ nåværende utvikling av et nytt komplementært programvareprodukt, Fortes 365, vil sømløse Microsoft 365-integrasjoner være av fortsatt betydning i den kombinerte strategien fremover. Kunder forventes også å dra nytte av Qics’ dypt forankrede Power BI-dashboard-funksjoner innenfor det kollektive PPM-tilbudet. Dette vil gjøre det mulig for kunder å utnytte data på tvers av systemer/prosjekter og å lette omfattende porteføljerapportering med innsikt i fremdrift og kostnader for både interne og eksterne prosjekter.

Eddy Plasier, CEO for Qics, kommenterer: «Vår ambisjon om å bli internasjonal driver dette samarbeidet. Ved å integrere Fortes og ProjectFlow i vår strategiske visjon utvider vi ikke bare våre PPM-løsninger, men bidrar også aktivt til vår vekst i nordvesteuropa. Denne alliansen posisjonerer oss for å kunne betjene en bredere kundebase og styrker vår forpliktelse til å levere utmerkede prosjekt- og porteføljestyringsløsninger.»

Sander Nijenhuis, grunnlegger av Fortes, tilføyer: «Dette partnerskapet understreker synergien mellom Qics og Fortes, som kombinerer våre styrker for å tilby en helhetlig endringsledelse og planleggingsløsning. Samarbeidet forbedrer vår kollektive evne til å imøtekomme de forskjellige kravene fra både offentlige og private kunder, og styrker vår posisjon som ledere i det utviklende nordvesteuropeiske PPM-landskapet.»

Ivo van Deudekom, investeringsdirektør for Main Capital Partners, konkluderer: «Da Qics tar et milepælstrinn med tilføyelsen av Fortes, er vi begeistret for å ytterligere forbedre evnene og veksten i den kombinerte virksomheten. Vi tror på Fortes’ styrker innen strategisk porteføljestyring og porteføljeledelse på C-nivå utgjør et stort springbrett for Qics’ videre vekst mot å bli en ledende aktør i det nordvesteuropeiske PPM-landskapet.»

Om Qics 
www.qics.nl/  

Qics ble grunnlagt i år 2000 og er en dynamisk bedrift med over 50 ansatte og kontorer i Katwijk, Odense og Slovakia. Qics utvikler programvare for intern og ekstern prosjektstyring (inkludert PPM), kjent for å utmerke seg med brukervennlighet, effektivt og tiltalende design, samt internasjonal skalerbarhet. Qics betjener en bred kundebase på omtrent 450 kunder både nasjonalt og internasjonalt. Kunden inkluderer virksomheter innenfor forretningsstjenester som regnskap (for eksempel Lansigt revisorer og skatterådgivere og Vermetten revisorer og rådgivere), rådgivning (for eksempel Verdonck, Klooster & Associates og House of Performance), IT (for eksempel Ximedes og xxllnc), helsesektoren (for eksempel Vierstroom Hulp Thuis og Florein Zorg), og har også en sterk posisjon innenfor den offentlige sektoren (Københavns Kommune, GLS og Skattestyrelsen).

Om Fortes
www.fortesglobal.com/  

Etablert i 1997 og med hovedkontor i Enschede, er Fortes en ledende leverandør av strategisk programvare for styring av prosjektporteføljer. Plattformen er utformet for å akselerere strategiske endringer og gi omfattende innsikt og kontroll over fremgang, allokeringskapasitet, kostnader og risiko. Med over 20 ansatte har Fortes vært en nøkkelspiller i bransjen i over to tiår. Selskapet betjener en mangfoldig kundebase på over 120 kunder og over 100 000 brukere over hele verden. Selv om røttene er i Nederland, har selskapet kunder i Belgia, Tyskland, Australia, Canada og Storbritannia, noe som viser Fortes’ tilpasningsevne på tvers av ulike sektorer. Kundebasen til selskapet inkluderer kommuner, statlige institusjoner, bedrifter og helseorganisasjoner.

Om Main Capital Partners 
www.maincapitalpartners.com 


Main Capital Partners er en ledende programvareinvestor i DACH, Benelux, Skandinavia og USA. Main har 20 års erfaring med å styrke programvareselskaper og samarbeider nært med ulike lederteam i sin portefølje som en strategisk partner for å oppnå kontinuerlig vekst og skape større og konkurransedyktige programvaregrupper. Som en ledende programvareinvestor som forvalter private equity-fond i Nordvest-Europa og Nord-Amerika, har Main 70 ansatte som jobber fra kontorer i Haag, Düsseldorf, Stockholm, Antwerpen og et tilknyttet kontor i Boston. Main har mer enn 2,2 milliarder EUR under forvaltning og opprettholder en aktiv portefølje med mer enn 45 programvaregrupper. I den underliggende porteføljen jobber mer enn 12 000 ansatte.

Avsenderen av denne meldingen er Main Capital Partners.

For mer informasjon kan du kontakte: 

Main Capital Partners 
Ivo van Deudekom 
+31 6 38 22 95 60 
ivo@main.nl