fbpx
projektstyringsværktøj

Har du behov for en enkel løsning til projektstyring og porteføljestyring?

Udvælg de vigtigste projekter og gennemfør dem effektivt i ProjectFlow 365 i Microsofts cloud.

Projektstyringsværktøjet ProjectFlow 365

ProjectFlow 365 er et fleksibelt projekt- og porteføljestyrings-værktøj med tæt kobling til Microsoft Office 365.

Effektivitet

Udvælg de vigtigste projekter og gennemfør dem effektivt.

Enkelt

Enkelt at anvende og klar til at tage i brug.

Skalérbart

Skalérbart – start i det små og
voks trinvist.

Integration

Tæt samspil med Teams, SharePoint og Planner i Office 365.

FlowIT medarbejder ved computeren i projectflow 365 programmet

Få en gennemgang af ProjectFlow 365

FlowIT medarbejder ved computeren i projectflow 365 programmet

Får vi prioriteret og gennemført de rigtige projekter?

 • Få overblik og træf bedre beslutninger om nye projekter.
 • Skab et samlet billede af, hvilke projekter der gennemføres hvornår og hvorfor.
 • Få realiseret strategien gennem projekterne.
 • Opnå at porteføljen er realistisk i forhold til ressourcerne (kroner og timer).
FlowIT medarbejder ved computeren i projectflow 365 programmet

Har vi ressourcerne til eksekveringen?

 • Få de rigtige kompetencer i spil på de vigtige projekter med ProjectFlow 365.
 • Få styr på kapaciteten og ressourceanvendelsen på projekter samt drift med ressourcestyringen i ProjectFlow 365.
Skærmbillede af projektstyring i ProjectFlow 365 projektstyringsværtøj

Projektstyring integreret
med porteføljestyring

 • Hjælp projektlederne med et værktøj, som skaber værdi i deres dagligdag.
 • Tilpas paletten af projektværktøjer til behovet.
 • Styrk vidensdeling, gennemsigtighed og samarbejde med tæt integration til Office 365.
FlowIT medarbejder sidder med tidsregistrering i ProjectFlow 365

Bruger vi tiden på det rigtige?

 • Tidsregistrering med integration til Office 365.
 • Tidsregistrér på projekter og drift.
 • Understøt godkendelse af tidsregistrering.
 • Skab overblik over manglende tidsregistrering.

ProjectFlow har ikke været et låst værktøj. Vi har kunnet få det tilpasset til vores behov. Det har betydet, at vi har fået præcist det værktøj, som vi søgte.

Bjørn

3F

Ved hjælp af kapacitetsstyringen i ProjectFlow får vi skabt et overblik til ledelsen over, hvor mange projekter vi kan køre ad gangen. Og hvornår.

LotteDanske Spil

Med ProjectFlow 365 får vi synliggjort, hvad vi har gang i, og vi får fokus på business casen på projekter.

CarlOdense Kommune