fbpx
Viborg kommune - det offentlige ProjectFlow 365

Nå målet innenfor rammen av din offentlige organisasjon

God oversikt over prosjekter og hjelp til prosjektorganisasjoner med gjennomføringen er vesentlig for moderne offentlige organisasjoner.

ProjectFlow implementeres i etater, departementer, regioner, kommuner og statlige selskaper.

Styre prosjekter i kommunen

Kommuner

Kommunene gjennomgår en massiv transformasjon med monopolbrytende prosjekter, skyteknologier og begrensede digitaliseringsressurser.

Ifølge KS er god porteføljestyring i kommunene helt avgjørende for å lykkes.

Med ProjectFlow 365 får din kommune en enkel prosjekt- og porteføljestyringsløsning som gir god oversikt uten å være tung og lite fleksibel.

ProjectFlow 365 har grensesnitt for saks-, arkiv og dokumenthåndteringsløsningen, slik at forvaltningslovens krav til journalføring kan etterleves i offentlig sektor.

Det vesentligste utbytte ved porteføljestyringen og ProjectFlow 365 er bedre prioritering og klare beslutninger om, hva vi skal jobbe med – Og at vi står ved disse beslutninger, så organisasjonen er klar på prioriteringene.

Teresa, Skive Kommune

Få samlet overblikk over prosjektdata i staten

Staten

ProjectFlow 365 støtter statens IT-prosjektmodell, slik at organisasjonen kan få strøm til prosjektprosessen og følge de statelige anbefalinger.

Med nem oppsetning av forskjellige prosjekttyper i ProjectFlow 365 kan mindre prosjekter – med færre styringsbehov end i statens IT-prosjektmodell – også håndteres i ProjectFlow 365.

ProjectFlow 365 har snittflater til sentrale systemer i ministerier og styrelser.

Ved hjelp av kapasitetsstyringen i ProjectFlow får vi opprettet et overblikk til ledelsen over, hvor mange prosjekter vi kan kjøre ad gangen. Og når.

Lotte, Danske Spil

Reise fra Excel til ProjectFlow 365 med Cphbusiness

Fylker i rivende utvikling krever styring

Fylker

Helsevesenet er i endring, og endringen må styres slik at de politiske målsettingene realiseres.

ProjectFlow hjelper fylkene og sykehusene med effektiv prosjekt- og porteføljestyring samt ressursstyring og tidsregistrering, så prosjektene kommer i mål.

ProjectFlow har gitt oss en god gjennomsiktighet i ressursallokeringen og anvendelsen av ressursene.

Eric, Region Sjælland

Forsyning, offentlige selskap og store investeringer

Offentlige selskap

Forsyning, spill, infrastruktur, transport og klima krever store investeringer, som skal håndteres effektivt i de offentlige selskapene.

Overblikk, statusrapportering og tett styring av økonomi- og tidsforbruk er sentrale disipliner, som ProjectFlow bidrar med i offentlige selskaper.

ProjectFlow 365 er mer intuitivt og skalert til det, vi skal bruke

Flemming, Nordjyllands Trafikselskab
det offentlige tog til tiden med ProjectFlow 365

ProjectFlow 365 gir sammen til tiden i Nordjylland

Da direktøren hos Nordjyllands Trafikselskab manglede overblikk over prosjektporteføljen, droppede han de hjemmelagde prosjektstyringsløsninger.