fbpx
Viborg kommune - det offentlige ProjectFlow 365

Nå målet innenfor rammen av din offentlige organisasjon

God oversikt over prosjektene og hjelp til prosjektorganisasjonen med gjennomføringen er avgjørende for moderne offentlige organisasjoner.

ProjectFlow er implementert i styrende organer, etater, departementer, regioner, kommuner og statlige selskaper.

Styre prosjekter i kommunen

Kommuner

Kommunene gjennomgår en omfattende transformasjon med nyskapende prosjekter, skyteknologi og begrensede digitaliseringsressurser.

Effektiv porteføljestyring er avgjørende for suksess i kommunene, ifølge KS.

Med ProjectFlow 365 får din kommune en enkel og fleksibel prosjekt- og porteføljestyringsløsning som gir god oversikt uten å være tungvint og rigid.

ProjectFlow 365 har grensesnitt for saks-, arkiv og og dokumenthåndtering, slik at kravene til journalføring i forvaltningsloven kan oppfylles i offentlig sektor.

Det vesentligste utbytte ved porteføljestyringen og ProjectFlow 365 er bedre prioritering og klare beslutninger om, hva vi skal jobbe med – og at vi står ved disse beslutninger så organisasjonen er klar på prioriteringene.

Teresa, Skive Kommune

Få en samlet oversikt over prosjektdata i staten

Staten

ProjectFlow 365 støtter statens IT-prosjektmodell, slik at organisasjonen kan effektivisere prosjektprosessen og følge statens anbefalinger.

Med et enkel oppsett av forskjellige prosjekttyper i ProjectFlow 365 kan også mindre prosjekter, med færre styringsbehov enn i statens IT-prosjektmodell, håndteres effektivt.

ProjectFlow 365 har integrasjoner med sentrale systemer i ministerier og styrelser.

Ved hjelp av kapasitetsstyringen i ProjectFlow får vi opprettet et overblikk til ledelsen over, hvor mange prosjekter vi kan kjøre om gangen. Og når.

Lotte, Danske Spil

Reise fra Excel til ProjectFlow 365 med Cphbusiness

Fylker i rivende utvikling krever styring

Fylker

Helsevesenet gjennomgår en betydelig endring, og denne endringen må styres for å oppnå de politiske målsetningene.

ProjectFlow støtter fylker og sykehus med effektiv prosjekt- og porteføljestyring, samt ressursstyring og tidsregistrering, slik at prosjektene kan fullføres suksessfullt.

ProjectFlow har gitt oss en god gjennomsiktighet i ressursallokeringen og anvendelsen av ressursene.

Eric, Region Sjælland

Forsyning, offentlige selskap og store investeringer

Offentlige selskap

Forsyning, avløp, infrastruktur, transport og klima krever store investeringer som må håndteres effektivt av offentlige selskaper.

Oversikt, rapportere status og ha tett styring av økonomi- og tidsforbruk er sentrale disipliner som ProjectFlow bidrar med i offentlige selskaper.

ProjectFlow 365 er mer intuitivt og skalert til det vi skal bruke

Flemming, Nordjyllands Trafikselskab
det offentlige tog til tiden med ProjectFlow 365

ProjectFlow 365 sørger for at togene går i rute i Nordjylland

Da direktøren hos Nordjyllands Trafikselskab manglet oversikt over prosjektporteføljen, la han vekk de hjemmelagde prosjektstyringsløsningene.