fbpx

Få en oppdatert oversikt over prosjektene.

Når prosjektene skal prioriteres og overvåkes, er en oppdatert oversikt på tvers av porteføljen viktig.

Med ProjectFlows innebygde påminnelser til prosjektlederne og en tett kobling mellom porteføljestyring og prosjektstyring, blir det satt strøm til datainnsamlingen, slik at både PMO og prosjektledere sparer tid.

Rapportering og fremdriftsmåling 

Ved å sette strøm til hele rapporteringsprosessen med ProjectFlow sparer PMOet tid, og ledelsen får mer tidsriktig rapportering, da prosessen for innsamling av oppdatert status forkortes.

Det er enkelt for PMOet å generere ledelsesinformasjon med ett klikk i for eksempel web-rapporter, PowerPoint eller ledelsesinformasjonssystem som Power BI.

Få implementert prosjektmodellen.

Når organisasjonens prosjektmodenhet skal heves, er prosjektmodellen sentral.

ProjectFlow kan integreres tett med prosjektmodellen gjennom en modul, slik at innhold fra prosjektmodellen kan vises direkte på ulike funksjonssider i ProjectFlow og det kan linkes til denne for ytterligere informasjon.

På denne måten blir koblingen mellom verktøyet og prosjektmodellen tett, og PMOet kan supplere med kompetanseutvikling.

Fra Excel til datadrevet PMO.

Konsolider organisasjonens prosjektdata på ett sted og sett strøm til oppdateringsprosessen med ProjectFlow.

Få oppdatert informasjon fra prosjektlederne i rett tid og last inn automatisk fra tredjepartssystemer, slik at du kan konsentrere deg om analyse av dataene i stedet for å samle inn data.

Legg enkelt til nye stamdata til prosjektene eller til de innebygde verktøyene (for eksempel statusrapport eller risikolog), slik at dere raskt kan reagere på nye behov i organisasjonen. På denne måten blir koblingen mellom verktøyet og prosjektmodellen tett, og PMOet kan supplere med kompetanseutvikling.