fbpx

ProjectFlow 365 brukerforum februar 2024: Presentasjon av nye features, kundeinnlegg (Silkeborg Kommune), og EUs tidsregistreringskrav  


Takk til våre fantastiske kunder for god deltakelse og gode spørsmål under årets første ProjectFlow 365 brukerforum den 8. februar 2024, med rekordmange deltakere.

Brukerforumet er et event vi alltid ser frem til i ProjectFlow, og vi setter pris på tilbakemeldingene og dialogen som oppstår rundt presentasjonen av de nyeste funksjonene i ProjectFlow 365.


Det var gledelig å dele de mange nye funksjonene i ProjectFlow 365 med kundene, alt fra nye funksjoner for tidsregistrering til omfattende oppdateringer av Gantt-diagrammet, samt hva som kan forventes i den kommende utgivelsen. Dette begeistret kundene, og vi ser frem til neste brukerforum med flere gode initiativer og nyheter.

ProjectFlow skaper oversikt og brukes aktivt av medarbeiderne i dagligdagen. Det er ikke bare et ledelsesverktøy. Det skaper verdi i dagligdagen for alle.

Camilla, digitaliseringskonsulent, Teknik og Miljø i Silkeborg Kommune

En stor takk til Camilla, digitaliseringskonsulent, fra Teknikk og Miljø i Silkeborg kommune, som vi hadde gleden av å høre fortelle om deres arbeid med ressurs- og kapasitetsstyring i ProjectFlow 365.

Det ble også diskutert de nye kravene til tidsregistrering fra EU, som i Danmark trer i kraft 1. juli 2024, og hvordan ProjectFlow kan hjelpe med å oppfylle disse kravene. Les mer om det og kundecaset her på bloggen.

Kundeinnlegg: Datadrevet ledelse i Teknik og Miljø i Silkeborg Kommune ved Camilla 

På brukerforum presenterte digitaliseringskonsulent, Camilla, deres arbeid med ProjectFlow 365 i Teknik og Miljø i Silkeborg Kommune.  

Teknik og Miljø i Silkeborg Kommunes arbeid med ProjectFlow 365 

Det Camilla delte, indikerer at de arbeider med datadrevet ledelse med mottoet: «Vi vil ikke tro – vi vil vite.» Ledelsen ønsker å basere beslutningene på faktabaserte tall i stedet for å ta beslutninger basert på magefølelse. Målet er blant annet å bli bedre til å ta kvalifiserte beslutninger, prioritere prosjekter, skape oversikt over ressursene og sikre større effektivitet og kvalitet i arbeidet. For å oppnå dette bruker de ProjectFlow 365, som Camilla uttrykte det: «Data i ProjectFlow er noe vi kan bruke til å planlegge fremtiden. Jo mer nøyaktige dataene er, desto bedre kan vi planlegge fremover.»

ProjectFlow har vært svært nyttig med å importere all data fra Excel-ark inn i systemet vårt, slik at vi ikke trengte å gjøre det manuelt. Dette har vært til stor hjelp for vår kapasitets- og ressursstyring.

I ProjectFlow 365 jobbes det med data fra tidsregistrering, prosjekt- og porteføljeforvaltning, samt ressurs- og kapasitetsstyring. Dette resulterer i bedre og mer effektiv beslutningstaking. Systemet har også en positiv innvirkning på de myke verdiene, som trivsel på arbeidsplassen, der de kan følge opp teamets tilstand hyppigere enn de normalt ville ha gjort. Videre kan de måle nøkkeltall innen ulike fagområder, for eksempel følge utviklingen av saksbehandlingstiden for forskjellige sakstyper de jobber med. All denne dataen danner grunnlaget for beslutningstaking i organisasjonen.

«ProjectFlow har vært svært nyttig med å importere all data fra Excel-ark inn i systemet vårt, slik at vi ikke trengte å gjøre det manuelt. Dette har vært til stor hjelp for vår kapasitets- og ressursstyring.»

Som Camilla nevnte, har ProjectFlow gjort det enklere å jobbe med ressurs- og kapasitetsstyring, der de fokuserer på tre hovedpunkter.

  • Overveielser, det vil si antall timer de har tilgjengelig per år
  • Oppgaver i team og ledelse, hvor de gjennomfører årlige revisjoner av timer/ressurser som er blitt brukt på ulike oppgaver for å få oversikt over ressursene og planlegge.
  • Controlling innebærer månedlige møter med hver leder og hjelper prosjektledere med å oppdatere ressursanslagene, slik at de kan utnytte ressursene optimalt.

Prosjektlederne er også blitt omstilt for å håndtere ressursplanen på månedsnivå og sørge for at prosjektene blir oppdatert etter behov mens de skrider frem.

«ProjectFlow gir oversikt og brukes aktivt av medarbeiderne i dagliglivet. Det er ikke bare et ledelsesverktøy. Det skaper verdi i hverdagen for alle.»

Ifølge Camilla er fordelene ved måten de arbeider med ProjectFlow 365 på: Bedre og mer realistisk kommunikasjon om ressursallokering og utførelse av oppgaver, bedre data for rapportering, felles oversikt i teamet og tydelig kommunikasjon om hva hvert enkelt team kan oppnå og ikke oppnå innenfor tidsrammene.

Tusen takk til Camilla for den gode presentasjonen, som ga innsikt i kommunens arbeidsflyt med ProjectFlow 365. Det ble applaudert fortjent!

EU-loven om tidsregistrering av arbeidstid trer i kraft den 1. juli 2024

Som en helt ny oppdatering på vårt brukerforum, ble det også diskutert kort de nye kravene til tidsregistrering av arbeidstid i alle EU-medlemsland, som vil gjelde for alle danske virksomheter fra 1. juli 2024.

Lovforslaget om arbeidstidsregistrering ble behandlet og vedtatt av det danske Folketinget i januar 2024, basert på reglene i EU-arbeidstidsdirektivet og EU-dommen om tidsregistrering av arbeidstid.

Dette pålegger danske selskaper å implementere et arbeidstidsregistreringssystem som oppfyller de nye kravene og er oversiktlig og gjennomsiktig når det gjelder hvordan de enkelte medarbeiderne registrerer arbeidstiden sin.

Les mer i blogginnlegget vårt, hvor vi dykker ned i de sentrale punktene i den nye EU-loven om tidsregistrering, utforske hvordan den potensielt kan påvirke norske virksomheter, og hvordan ProjectFlow 365 kan hjelpe din virksomhet med å oppfylle disse nye kravene.

Siste blogginnlegg: