fbpx
Viborg kommune - det offentlige ProjectFlow 365

Kom i mål inden for rammerne i din offentlige organisation

Et godt overblik over projekterne og hjælp til projektorganisationen med eksekveringen er afgørende for moderne offentlige organisationer.

ProjectFlow er implementeret i styrelser, ministerier, regioner, kommuner og statslige selskaber. Ydermere er ProjectFlow godkendt på SKI 02.06, hvilket gør indkøb nemt.

Styr på projekterne i kommunen

Kommuner

Kommunerne er i en kæmpe transformation med monopolbrudsprojekter, cloud-teknologier og begrænsede digitaliseringsressourcer.

God porteføljestyring i kommunerne er, ifølge KOMBITs, helt afgørende for succes.

Med ProjectFlow 365 får din kommune en enkel projekt- og porteføljestyringsløsning, som giver et godt overblik, uden at det bliver tungt og ufleksibelt.

ProjectFlow 365 har snitflader til ESDH-systemer, så forvaltningslovens krav om journalisering kan overholdes i det offentlige.

Det væsentligste udbytte ved porteføljestyringen og ProjectFlow 365 er bedre prioritering og klare beslutninger om, hvad vi skal arbejde med – Og at vi står ved disse beslutninger, så organisationen er klar på prioriteringerne.

Teresa, Skive Kommune

Få samlet overblik over projektdata i staten

Staten

ProjectFlow 365 understøtter statens IT-projektmodel, så din organisation kan få sat strøm til projektprocesserne og følge de statslige anbefalinger.

Med nem opsætning af forskellige projekttyper i ProjectFlow 365 kan mindre projekter – med færre styringsbehov end i statens IT-projektmodel – også håndteres i ProjectFlow 365.

ProjectFlow 365 har snitflader til centrale systemer i ministerier og styrelser; såsom mTime, LDV (BI), InFak og Navision Stat.

Ved hjælp af kapacitetsstyringen i ProjectFlow får vi skabt et overblik til ledelsen over, hvor mange projekter vi kan køre ad gangen. Og hvornår.

Lotte, Danske Spil

Rejsen fra Excel til ProjectFlow 365 med Cphbusiness

Regioner i rivende udvikling kræver styring

Regioner

Sundhedsvæsenet er under forandring, og forandringen skal styres, så de politiske målsætninger bliver realiseret.

ProjectFlow hjælper regionerne og hospitalerne med effektiv projekt- og porteføljestyring samt ressourcestyring og tidsregistrering, så projekterne kommer i mål.

ProjectFlow har givet os en god gennemsigtighed i ressourceallokeringen og anvendelsen af ressourcerne.

Eric, Region Sjælland

Forsyning, offentlige selskaber og store investeringer

Offentlige selskaber

Forsyning, spildevand, infrastruktur, transport og klima kræver store investeringer, som skal håndteres effektivt i de offentlige selskaber.

Overblik, statusrapportering og tæt styring af økonomi- og timeforbrug er centrale discipliner, som ProjectFlow bidrager med i offentlige selskaber.

ProjectFlow 365 er mere intuitivt og skaleret til det, vi skal bruge

Flemming, Nordjyllands Trafikselskab
det offentlige tog til tiden med ProjectFlow 365

ProjectFlow 365 giver tog til tiden i Nordjylland

Da direktøren hos Nordjyllands Trafikselskab manglede overblik over projektporteføljen, droppede han de hjemmelavede projektstyringsløsninger.