fbpx

ProjectFlow 365 brugerforum februar 2024: Præsentation af nye features, kundeindlæg (Silkeborg Kommune), og EU tidsregistreringskrav  

Tak til vores fantastiske kunder for godt engagement og gode spørgsmål til årets første ProjectFlow 365 brugerforum d. 8. februar 2024 med rekord mange deltager. 

Brugerforummet er et event vi altid ser meget frem til hos ProjectFlow og vi værdsætter den feedback og dialog, der bliver skabt omkring præsentationen af de nyeste features i ProjectFlow 365.  

projectflow-365-brugerforum-februar-2024-praesentation-af-nye-features-kundeindlaeg-silkeborg-kommune-og-eu-tidsregistreringskrav

Det var glædeligt at dele de mange nye funktioner i ProjectFlow 365 med kunderne, med alt fra nye tidsregistrerings funktioner til omfattende opdatering af Gantt-kortet, og hvad der kan forventes i den kommende release. Det var kunderne begejstrede over og vi ser frem til næste brugerforum med flere gode tiltag og nyheder. 

ProjectFlow skaber overblik og bruges aktivt af medarbejderne i dagligdagen. Det er ikke kun ledelsesværktøj. Det skaber værdi i dagligdagen for alle.

Camilla, Teknik og Miljø i Silkeborg Kommune

En stor tak til Camilla, digitaliseringskonsulent, fra Teknik og Miljø i Silkeborg Kommune, som vi havde fornøjelsen af at høre fortælle om deres arbejde med ressource- og kapacitetsstyring i ProjectFlow 365. 

Der blev også snakket om de nye tidsregistreringskrav fra EU, som kommer til at træde i kraft d. 1. juli 2024, og hvordan ProjectFlow kan hjælpe med at opfylde kravene. Læs mere om det og kundeindlægget her i bloggen.

Kunde indlæg: Datadrevet ledelse i Teknik og Miljø i Silkeborg Kommune ved Camilla 

På brugerforum præsenterede digitaliseringskonsulent, Camilla, deres arbejde med ProjectFlow 365 i Teknik og Miljø i Silkeborg Kommune.  

Teknik og Miljø i Silkeborg Kommunes arbejde med ProjectFlow 365 

Camilla fortalte, at de arbejder med datadrevet ledelse med mottoet: “vi vil ikke tro – vi vil vide”. Ledelsen vil have nogle faktabaseret tal som danner beslutningsgrundlaget i stedet for træffe beslutninger baseret på mavefornemmelsen. De vil bl.a. være bedre til at træffe kvalificeret beslutninger, prioritere projekter, skabe overblik over ressourcerne og sikre større effektivitet og kvalitet i arbejdet. Til det bruger de ProjectFlow 365 for som Camilla sagde “Data i ProjectFlow er noget vi kan bruge til at planlægge fremtiden. Jo mere præcis dataene er jo bedre kan vi planlægge fremadrettet.” 

ProjectFlow har været rigtig hjælpsom med at få importeret alle data fra Excel ark ind i systemet, så vi ikke skulle gøre det manuelt. Det har været en stor hjælp med vores kapacitet- og ressourcestyring.

I ProjectFlow 365 bliver der arbejdet med data fra tidsregistrering, projekt- og porteføljestyring, og ressource- og kapacitetsstyring, som resulterer i bedre og mere effektiv beslutningstagning. Det har også en positiv effekt på de bløde værdier så som trivsel på arbejdspladsen, hvor de kan følge op på hvordan teamet har det noget oftere end de normalt ville have gjort. Derudover, kan de også måle på nøgletal på de forskellige fagområder, hvor de kan f.eks. følge udviklingen med hvordan sagsbehandlingstiden ligger på de forskellige sagstyper som de arbejder med. Alt det data danner beslutningsgrundlaget i organisationen.  

“ProjectFlow har været rigtig hjælpsom med at få importeret alle data fra Excel ark ind i systemet, så vi ikke skulle gøre det manuelt. Det har været en stor hjælp med vores kapacitet- og ressourcestyring”. 

Som Camilla fortalte, så har ProjectFlow gjort det noget nemmere med den måde de arbejder med ressource- og kapacitetsstyring, hvor de har fokus på tre hovedpunkter 

  • Betragtninger dvs. antal timer de har til rådighed om året 
  • Opgaver i Teams og ledelse, hvor de foretager årlige revision af timer/ressourcer som der er blevet brugt på de forskellige opgaver for at få et overblik over ressourcerne og planlægge. 
  • Controlling indebære månedlige møder med den enkelte leder og hjælp til projektleder med at få opdateret ressourceestimater, så de får udnyttet ressourcerne optimalt. 

Projektlederne er også blevet omstillet til at behandle ressourceplan på månedsniveau og sørge for at projekterne bliver opdateret efter behov, som de skrider frem. 

“ProjectFlow skaber overblik og bruges aktivt af medarbejderne i dagligdagen. Det er ikke kun ledelsesværktøj. Det skaber værdi i dagligdagen for alle”. 

Gevinsterne ved deres måde at arbejde med ProjectFlow 365 er i følge Camilla; Bedre og mere realistisk kommunikation omkring ressourceallokering og opgaveeksekvering, bedre data til afrapportering, fællesoverblik i teamet og tydelig kommunikation om hvad det enkelte team kan nå og ikke nå af opgaver indenfor tidsrammerne.  

Tusind tak til Camilla for den gode præsentation, som gav indblik i kommunens arbejdsgang med ProjectFlow 365. Der blev klappet behørigt! 

EU-lov om tidsregistrering af arbejdstid træder i kraft den 1. juli 2024

Som noget helt nyt til vores brugerforum, blev der også snakket kort om de nye krav til tidsregistrering af arbejdstid i alle EU-medlemslande, som kommer til at gælde for alle danske virksomheder fra den 1. juli 2024. 

Lovforslaget om arbejdstidsregistrering blev behandlet og vedtaget af folketinget i januar 2024 på baggrund af EU-arbejdstidsdirektivets regler og EU-dommen om tidsregistrering af arbejdstid. 

Det forpligter danske virksomheder til at implementere et arbejdstidsregistreringssystem, som lever op til de nye krav og som er overskuelig og gennemsigtig med måden de enkelte medarbejdere registrerer deres arbejdstid på. 

Læs mere i vores blogindlæg, hvor vi dykker vi ned i de centrale punkter i den nye EU-lov om tidsregistrering, udforsker hvordan den påvirker danske virksomheder, og hvordan ProjectFlow 365 kan hjælpe din virksomhed med at opfylde disse nye krav.

Seneste blog indlæg: